ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Fri rettshjelp

Mange av de rettsområder jeg yter bistand i, vil klienten ha krav på fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp dekkes advokatutgiftene hovedsakelig helt eller delvis av staten.

I saker som angår oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og barnefordeling- og samværssaker, vil det være et grunnvilkår for å få innvilget fri rettshjelp at inntekten ikke overstiger retthjelplovens inntektsgrenser.

I saker som omhandler seksuelle overgrep og i de fleste saker som dreier seg om kvinnemishandling, vil man ha krav på fri rettshjelp og advokatbistand på det offentliges bekostning uavhengig av inntekt og formue.

I barnevernssaker vil man kunne ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.